Zarządzanie poprzez misję

Mogłoby się wydawać, że misja to jakaś jedna wielka ściema, wymysł teoretyków zarządzania, którzy z braku lepszych zajęć wymyślili coś oderwanego od rzeczywistości. Jeżeli masz podobny sposób myślenia, to wcale się temu nie dziwię. Winę za to w dużej mierze ponosi literatura i nieudane próby wdrożenia papierowych misji.

Tym bardziej cieszy mnie książka Pablo Cardona i Carlosa Reya, którzy napisali o misji bardzo dobrą praktyczną książkę, która piętnuje papierowe misje i ściemnianie w sprawie misji.

Kilka słów o autorach:

Pablo Cardona jest profesorem zarządzania zasobami ludzkimi w IESE (szkoła podyplomowa dla menadżerów przy Uniwersytecie Nawarry), oprócz tego wykłada gościnie w Stanach Zjednoczonych, Argentynie i w Chinach. Jest autorem kilku książek i wielu artykułów, publikuje w międzynarodowych periodykach naukowych. Jest również konsultantem specjalizującym się w zmianach organizacyjnych, budowaniu efektywnych zespołów kadry kierowniczej najwyższego szczebla oraz rozwoju uzdolnionych ludzi.

Carlos Rey obecnie jest wspólnikiem zarządzającym firmą DPM Consulting i doradcą specjalizującym się w zarządzaniu i strategii działalności przedsiębiorstw. Wcześniej był wspólnikiem i dyrektorem Efficiency Coaching, a swoją karierę zaczynał w przemyśle.

Cel publikacji / przyświecająca jej idea:

Przedstawienie propozycji nowego sposobu pojmowania procesu zarządzania oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany w obecnie stosowanych metodach zarządzania.

Co znajdziemy w publikacji:

Książka została napisana przez autorów na podstawie badań literaturowych, badań praktycznych i w oparciu o doświadczenie nabyte podczas udzielanych konsultacji.

To jedna z niewielu książek w pełni poświęconych problematyce misji przedsiębiorstwa i do tego w mojej ocenie książka dobrze ujmująca te zagadnienia.

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest problematyce celu / przyczyny istnienia przedsiębiorstw. Część druga obejmuje swoim zakresem problematykę misji i jej znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ostatnia część wprowadza jedno z najrzadziej omawianych zagadnień związanych z misją, a mianowicie misję cząstkową i misję osobistą oraz ich rolę, wpływ na organizację i na misję przedsiębiorstwa. Mało, kto pisze w tak wyrazisty sposób o znaczeniu misji na poziomie zespołów i pojedynczych pracowników. Dodatkowo w części trzeciej autorzy przedstawiają zespół narzędzi służących zarządzaniu misją oraz koncepcję przywództwa inspirowanego misją. Książkę zamyka studium przypadku firmy Sony Espana.

Adresat publikacji:

Zarządzający wyższego szczebla, studenci zarządzania, osoby zainteresowane problematyką zarządzania, przywództwa i strategii.

Dlaczego warto przeczytać:

Ponieważ to jedna z nielicznych książek, które poruszają w tak kompleksowy sposób problematykę misji i zarządzania poprzez misję. Dodatkowo jej napisanie poprzedziły badania, które z jednej strony obejmowały analizę ponad 1300 oświadczeń misji różnych przedsiębiorstw i organizacji, a z drugiej strony obejmowały badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach i wśród zarządzających nimi. Dodatkowym atutem książki jest jej przejrzystość i zrozumiałość oraz łatwość czytania.

Czego nie ma w książce? Szerszego powiązania misji z wizją i wartościami przedsiębiorstwa. Moim zdaniem dopiero połączenie tych trzech elementów pozwala na budowanie bardzo silnej kultury organizacyjnej.

Ocena:

Wartość merytoryczna: wysoka wartość merytoryczna

Przystępność treści: treść przedstawiona w sposób przystępny

Sposób prezentacji treści: przeciętny poziom edytorski

Relacja ceny do zawartości: bardzo korzystna

Ocena końcowa: warto przeczytać, nie będziesz żałował poświęconego na nią czasu

Zdjęcie wykorzystane we wpisie zostało wykonane przez Jon Tyson i pobrane z Unsplash..
Nawigacja