Pierwsze miejsce w konkursie BLOGS from the HEART! 2020 w kategorii Pasja i Praca.

Zarządzanie poprzez misję

zarządzanie poprzez misję

AUTOR: PIOTR SZOSTAK

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Mogłoby się wydawać, że misja to jakaś jedna wielka ściema, wymysł teoretyków zarządzania, którzy z braku lepszych zajęć wymyślili coś oderwanego od rzeczywistości. Jeżeli masz podobny sposób myślenia, to wcale się temu nie dziwię. Winę za to w dużej mierze ponosi literatura i nieudane próby wdrożenia papierowych misji.

Tym bardziej cieszy mnie książka Pablo Cardona i Carlosa Reya, którzy napisali o misji bardzo dobrą praktyczną książkę, która piętnuje papierowe misje i ściemnianie w sprawie misji.

KILKA SŁÓW O AUTORACH:

Pablo Cardona jest profesorem zarządzania zasobami ludzkimi w IESE (szkoła podyplomowa dla menadżerów przy Uniwersytecie Nawarry), oprócz tego wykłada gościnie w Stanach Zjednoczonych, Argentynie i w Chinach. Jest autorem kilku książek i wielu artykułów, publikuje w międzynarodowych periodykach naukowych. Jest również konsultantem specjalizującym się w zmianach organizacyjnych, budowaniu efektywnych zespołów kadry kierowniczej najwyższego szczebla oraz rozwoju uzdolnionych ludzi.

Carlos Rey obecnie jest wspólnikiem zarządzającym firmą DPM Consulting i doradcą specjalizującym się w zarządzaniu i strategii działalności przedsiębiorstw. Wcześniej był wspólnikiem i dyrektorem Efficiency Coaching, a swoją karierę zaczynał w przemyśle.

CEL PUBLIKACJI / PRZYŚWIECAJĄCA JEJ IDEA:

Przedstawienie propozycji nowego sposobu pojmowania procesu zarządzania oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany w obecnie stosowanych metodach zarządzania.

CO ZNAJDZIEMY W PUBLIKACJI:

Książka została napisana przez autorów na podstawie badań literaturowych, badań praktycznych i w oparciu o doświadczenie nabyte podczas udzielanych konsultacji.

To jedna z niewielu książek w pełni poświęconych problematyce misji przedsiębiorstwa i do tego w mojej ocenie książka dobrze ujmująca te zagadnienia.

Książka składa się z trzech części. Część pierwsza poświęcona jest problematyce celu / przyczyny istnienia przedsiębiorstw. Część druga obejmuje swoim zakresem problematykę misji i jej znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ostatnia część wprowadza jedno z najrzadziej omawianych zagadnień związanych z misją, a mianowicie misję cząstkową i misję osobistą oraz ich rolę, wpływ na organizację i na misję przedsiębiorstwa. Mało, kto pisze w tak wyrazisty sposób o znaczeniu misji na poziomie zespołów i pojedynczych pracowników. Dodatkowo w części trzeciej autorzy przedstawiają zespół narzędzi służących zarządzaniu misją oraz koncepcję przywództwa inspirowanego misją. Książkę zamyka studium przypadku firmy Sony Espana.

ADRESAT PUBLIKACJI:

Zarządzający wyższego szczebla, studenci zarządzania, osoby zainteresowane problematyką zarządzania, przywództwa i strategii.

DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ:

Ponieważ to jedna z nielicznych książek, które poruszają w tak kompleksowy sposób problematykę misji i zarządzania poprzez misję. Dodatkowo jej napisanie poprzedziły badania, które z jednej strony obejmowały analizę ponad 1300 oświadczeń misji różnych przedsiębiorstw i organizacji, a z drugiej strony obejmowały badania przeprowadzone w przedsiębiorstwach i wśród zarządzających nimi. Dodatkowym atutem książki jest jej przejrzystość i zrozumiałość oraz łatwość czytania.

Czego nie ma w książce? Szerszego powiązania misji z wizją i wartościami przedsiębiorstwa. Moim zdaniem dopiero połączenie tych trzech elementów pozwala na budowanie bardzo silnej kultury organizacyjnej.

OCENA:

Wartość merytoryczna: wysoka wartość merytoryczna

Przystępność treści: treść przedstawiona w sposób przystępny

Sposób prezentacji treści: przeciętny poziom edytorski

Relacja ceny do zawartości: bardzo korzystna

Ocena końcowa: warto przeczytać, nie będziesz żałował poświęconego na nią czasu

Zdjęcie wykorzystane w artykule zostało wykonane przez Jon Tyson i pobrane z Unsplash..
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

plan tygodnia

Jak robić, żeby zrobić?

Jeśli kiedykolwiek przebiegłeś więcej niż kilka kilometrów, prawdopodobnie wiesz, dlaczego musisz przez cały bieg trzymać równe tempo. Biegacze, którzy nie mają doświadczenia i zaczynają długodystansowy

produktywność

Jak nie stać się robotem?

Co jakiś czas spotykam się z kimś, kto uważa, że produktywność zamienia ludzi w roboty. Mówią: Skupiając się na produktywności, możemy zrobić więcej, ale jakim

rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów za pomocą pisania

Niezwykle potężną techniką rozwiązywania problemów jest zapisanie ich. Wydaje się to dość banalne, ale często pozwala rozwiązać problemy, które wcześniej uważaliśmy za niemożliwe do rozwiązania.

© 2016-2020 – jakosiagaccele.com – Piotr Szostak – Wszelkie prawa zastrzeżone