Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w ramach strony internetowej https://jakosiagaccele.com.

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

§2

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy i formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator wskazany w § 1.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na treść informacji przesłanej przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku skorzystania z formularzy zapisu do newslettera i formularzu kontaktowego ich podanie jest niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 1. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

§3

PLIKI COOKIES

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 1. Cookies wykorzystywane przez Administratora nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na Urządzeniu Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

Cele, w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. Utrzymanie sesji Użytkownika Strony oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika na przykład podczas wpisywania komentarzy na stronie lub wypełniania formularza kontaktowego.
 2. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics i innych.
 3. Zarządzania reklamami i prowadzenia działań marketingowych na Facebooku poprzez wykorzystanie piksela konwersji Facebooka.
 4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn.
 5. W celu prowadzenia działań remarketingowych.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia w każdym czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa, programów służących w tym celu lub skorzystania odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku skorzystania z tej możliwości korzystanie ze Strony lub niektórych z jej funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe – nie utrudni to jednak w żaden sposób czytania i przeglądania Strony.
 2. Sposób zmiany ustawień dotyczących plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

§ 4

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują między innymi takie dane jak: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.