Pierwsze miejsce w konkursie BLOGS from the HEART! 2020 w kategorii Pasja i Praca.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w ramach strony internetowej https://jakosiagaccele.com.

§ 1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Piotr Szostak zam. ul. Saperska 38b/19, 61-493 Poznań. Kontakt do administratora: piotr.szostak@jakosiagaccele.com.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://jakosiagaccele.com.
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 • Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
 • Cookies Własne – pliki cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.
 • Cookies Zewnętrzne – pliki cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Strony.
 • Urządzenie – urządzenie elektroniczne za pomocą, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony, na przykład komputer, tablet, smartfon.

§2

DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy i formularz zapisu na newsletter.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator wskazany w § 1.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na treść informacji przesłanej przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku skorzystania z formularzy zapisu do newslettera i formularzu kontaktowego ich podanie jest niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik wyraził taką zgodę wcześniej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, NIP: 957-08-04-786 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Disqus Inc. 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu udostępnienia możliwości zamieszczania komentarzy na blogu i zarządzania nimi,
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z narzędzia Google Analytics umożliwiającego tworzeni statystyk i ich analizę, a mających na celu optymalizację Strony,
 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave. PaloAlto, CA 94304, USA w celu korzystania z narzędzia Facebook Pixel umożliwiającego prowadzenie działań marketingowych w serwisie Facebook.
 • osobom, które przy świadczeniu na rzecz Administratora usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika.

§3

PLIKI COOKIES

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 1. Cookies wykorzystywane przez Administratora nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na Urządzeniu Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:
 • Sesyjne – przechowywane są na Urządzeniu i pozostają zapisane do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji przeglądarki są usuwane z Urządzenia. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia.
 • Trwałe – są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tych plików cookies. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia.

Cele, w jakich wykorzystywane są pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 1. Utrzymanie sesji Użytkownika Strony oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika na przykład podczas wpisywania komentarzy na stronie lub wypełniania formularza kontaktowego.
 2. Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics i innych.
 3. Zarządzania reklamami i prowadzenia działań marketingowych na Facebooku poprzez wykorzystanie piksela konwersji Facebooka.
 4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn.
 5. W celu prowadzenia działań remarketingowych.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia w każdym czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa, programów służących w tym celu lub skorzystania odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku skorzystania z tej możliwości korzystanie ze Strony lub niektórych z jej funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe – nie utrudni to jednak w żaden sposób czytania i przeglądania Strony.
 2. Sposób zmiany ustawień dotyczących plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych: Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

§ 4

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują między innymi takie dane jak: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

© 2016-2020 – jakosiagaccele.com – Piotr Szostak – Wszelkie prawa zastrzeżone