Czas rekinów: Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku

Chcesz poznać sylwetki przywódców, menadżerów i liderów amerykańskiego biznesu, ale nie lubisz czytać nudnych biografii. Jeżeli tak to ta książka jest dla Ciebie.

Zanim o książce, najpierw napiszę kilka słów o jej autorach. Obaj autorzy to pracownicy i wykładowcy Harvard Business School. Przy czym Nitin Nohria jest jej dziekanem oraz wicedyrektor HBS Leadership Initiative. Jest również autorem i współautorem ponad setki publikacji poświęconych tematyce zarządzania, przywództwa i strategii. Natomiast Antony Mayo (faktycznie Thomas S. Murphy) to wykładowca Harvard Business School i dyrektor HBS Leadership Initiative.

Czas rekinów… to książka sporych rozmiarów (ponad 500 stron), której przeczytanie zajmuje trochę czasu, ale uważam, że warto go poświęcić. Dlaczego?

Czas rekinówCzas rekinów zawiera w pigułce dwudziestowieczną historię Stanów Zjednoczonych, która została napisana językiem przystępnym i barwnym. Historię tę autorzy podzielili na dziesięć dziesięcioletnich okresów, a zachodzące w tym czasie wydarzenia pogrupowali według sześciu kryteriów, określanych w książce czynnikami kontekstualnymi (interwencjonizm rządowy, wydarzenia światowe, demografia, wzorce społeczne, technologia i siła robocza). Dodatkowo czynniki te autorzy powiązali z zachowaniami konsumentów, prezentując wpływ jaki wywierały one na konsumentów. W każdym z dziesięcioleci te sześć, a w zasadzie siedem, jeżeli wliczymy konsumenta, czynników stanowiło wymiar kontekstualny, na którego tle przedstawiano sylwetki liderów biznesu każdego z dziesięcioleci i ich dokonania. I tu niezbędna jest jeszcze jedna uwaga, liderzy ci zostali podzieleni na trzy grupy:

  • przedsiębiorcy (ang. entrepreneurial innovation), którzy tworzyli firmy, gromadzili środki i dostrzegali nowe możliwości,
  • menadżerowie (ang. savvy management), którzy rozwijali istniejące firmy, dostosowywali i optymalizowali środki oraz wykorzystywali potencjał wzrostu,
  • liderzy (ang. transformational leadership), którzy rewitalizowali firmy, wprowadzali pozytywne zmiany i dostrzegali ukryty potencjał.

Niewątpliwą zaletą Czasu rekinów… jest uzmysłowienie czytelnikowi tego, że wszyscy wybitni przywódcy i ich działania nie były zawieszone w próżni, działali oni w określonym otoczeniu – kontekście. Kontekst ten może stwarzać zarówno szanse, jak i stanowić wyzwanie. Przywódcy opisani w tej książce to ludzie, którzy potrafili wykorzystać nadarzające się okazje i poradzić sobie z wyzwaniami, które stawiały na ich drodze czasy, w których żyli i działali.

Książka to doskonałe studium przywództwa opartego na kontekście, dlatego powinni przeczytać ją przede wszystkim zarządzający wyższego, przedsiębiorcy oraz studenci kierunków zarządzania i ekonomii.

Ocena:

Przystępność treści: treść przedstawiona w sposób przystępny

Sposób prezentacji treści: przyciąga uwagę

Ocena końcowa: warto przeczytać Czas rekinów, nie będziesz żałował poświęconego na nią czasu

Więcej książek, które warto przeczytać znajdziesz tutaj.

Nawigacja