Wizjonerskie organizacje – Jerry I. Porras, Jim Collins

Bestselerowa książka Jerry’ego I. Porrasa oraz Jamesa C. Collinsa odpowiadająca na odwieczne pytanie: co czyni pewne organizacje wizjonerskimi, a inne nie.

James C. Collins to amerykański doradca biznesowy, autor publikacji z zakresu trwałości i wzrostu przedsiębiorstw. Collins ukończył Stanford University, pracował w McKinsey&Company, Hewlett-Packard, na Stanford University. Ostatecznie utworzyć Laboratorium Zarządzania w Boulder (Colorado), gdzie do dzisiaj prowadzi badania i naucza kadrę zarządzającą z przedsiębiorstw i organizacji społecznych. Jerry I. Porras jest emerytowanym profesorem zachowań organizacyjnych. Wykładał na Stanford University.

Wizjonerskie organizacje: skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych - Jerry I. Porras, Jim Collins
Wizjonerskie organizacje: skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych – Jerry I. Porras, Jim Collins

 Co znajdziemy w publikacji:

Odpowiedź na pytanie, co czyni pewne organizacje wizjonerskimi, a inne nie. Do przedstawionych w książce tez autorzy doszli po sześcioletnich badaniach poświęconych odkryciu czynników sukcesu i długowieczności wizjonerskich organizacji.

W swojej publikacji przedstawiają doświadczenia i przykłady z firm, które zdefiniowali jako wizjonerskie. Jest ich osiemnaście i należą do nich 3M, American Express, Boeing, Citicorp, Ford, General Electric, Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Marriott, Merck, Motorola, Nordstrom, Philip Morris, Procter & Gamble, Sony, Wal-Mart, Walt Disney.

Aby możliwe było jak najbardziej obiektywne określenie cech szczególnych wizjonerskich organizacji zostały one dobrane w pary z firmami porównywanymi, które w momencie powstania były podobne do przedsiębiorstw wizjonerskich i miały takie same szanse stać się wielkimi tak jak one, ale nie stały się.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów, które omawiają 9 najważniejszych elementów decydujących o sukcesie przedsiębiorstw w drodze do stania się wizjonerską organizacją. Każdy z tych elementów jest nie tylko omawiany szczegółowo, ale również przedstawiany jest jego wpływ na każdą z badanych organizacji zarówno wizjonerskich (posiadanie danego elementu) jak i porównawczych (brak danego elementu). Każdy z rozdziałów kończy krótkie podsumowanie i rady jak zastosować dany element na różnych szczeblach zarządzania lub w różnych organizacjach.

Cel publikacji / przyświecająca jej idea:

Rozpowszechnienie idei budowania trwałych organizacji, stworzenie ponadczasowej koncepcji zarządzania organizacją oraz przeprowadzania zmian, które wznoszą firmę na coraz wyższe szczeble rozwoju.

Adresat publikacji:

Menadżerowie, dyrektorzy, zarządzający różnego szczebla, studenci kierunków zarządzania, przedsiębiorcy, zarządzający organizacjami non-profit.

Dlaczego warto przeczytać:

To książka przełomowa, pełna idei dotyczących tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw z przeciętnych we wspaniałe i wizjonerskie organizacje, które odnoszą długoterminowe sukcesy. To książka, która zmienia sposób myślenia o biznesie z myślenia, jak powinniśmy się zmienić, na myślenie, za czym stoimy i dlaczego istniejemy.

To również książka, która udowadnia, że cele zdefiniowane w sposób ilościowy (wzrost zysku, czy wzrost udziału w rynku) nie tylko nie stanowią inspiracji dla pracowników ale są w długiej perspektywie zabójcze dla firm. Firmy, które stawiały sobie takie cele, jako nadrzędne radziły sobie znacznie gorzej od firm wizjonerskich, które swoją działalność opierały o misję, wartości i wizję. Przy czym autorzy książki nie negują znaczenia zysku w działalności gospodarczej, ale raczej porównują go do pożywienia, wody i powietrza, jest nam potrzebne do życia, ale nie żyjemy tylko po to, aby oddychać, jeść i pić, nasze życie powinno wnosić wartość dodaną do świata. Tak tez powinno być z przedsiębiorstwami powinny być użyteczne i zaspokajać potrzeby wszystkich swoich interesariuszy, a nie tylko wąskiej grupy właścicieli.

Wizjonerskie organizacje to również doskonały poradnik jak wprowadzić w firmie przedstawione w książce koncepcje.

Równie ważne jest to, że to nie jest tylko lista pobożnych życzeń, ale każda z zawartych w książce informacji pochodzi z bardzo szczegółowych i rygorystycznych badań.

Ocena:

Wartość merytoryczna: książka przełomowa

Przystępność treści: treść przedstawiona w sposób przystępny

Sposób prezentacji treści: przeciętny poziom edytorski

Średnia cena: 50,00 zł

Relacja cena, a zawartość: bardzo korzystna

Ocena ostateczna: warto przeczytać, nie będziesz żałował poświęconego na nią czasu

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nawigacja
Inline
Inline