Tradycyjny oddział – część 1 przewodnika po placówkach bankowych

            Rozdzielenie części transakcyjnej od części doradczej może wydawać się dobrym rozwiązaniem pozwalającym jednym jak i drugim pracownikom banku skupić się na wykonywaniu swoich zadań i obowiązków. Należy przy tym pamiętać, że cechą szczególną tego rozwiązania jest przewaga kasjerów nad doradcami. W przykładzie przedstawionym na rysunku czterech kasjerów obsługuje operacje transakcyjne (niskodochodowe i czasochłonne) a trzech doradców prowadzi sprzedaż produktów, które dla banku są najbardziej dochodowe (kredytów, depozytów itp.). Aktywną sprzedaż produktów kredytowych i lokacyjnych utrudnia niewidzialna bariera, którą klienci oczekujący w kolejce do kasy umiejscawiają pomiędzy strefę neutralną, a strefą doradczą. Zatem strefa zielona jest bezpiecznym obszarem, w którym klient znajduje się poza zasięgiem działań sprzedażowych doradcy. Natomiast ci z klientów, którzy będą chcieli skorzystać z usług doradcy sami do niego podejdą. W modelu tym nie ma zatem miejsca na aktywną sprzedaż produktów i aktywne pozyskiwanie klientów.

 

Tradycyjna placówka bankowa z jej słabościami.

 

 

Układ przestrzenny tego typu ma istotny wpływ na siłę oddziaływania reklamy. Stojaki reklamowej, ale nie tylko, również ekrany telewizyjne, standy z ulotkami itp. mogą być umieszczane jedynie w trzech miejscach. W pobliżu wejścia lub na końcu pomieszczenia, czyli na ścianie pomiędzy doradcami, a kasami. Dodatkowo istnienie możliwość montażu instalacji reklamowych za kasami. Jednak reklama ta ma niską skuteczność oddziaływania. Podobnie jak umieszczenie reklamy w pobliżu wejścia. Strefa tuż przy drzwiach to miejsce wzmożonego i szybkiego ruchu. W miejscu tym ludzi skupieni są na wejściu lub wyjściu z placówki i nie koncentrują swojej uwagi na reklamie.

Rozwiązanie polegające na oddzieleniu strefy transakcyjnej od doradczej ma dwie istotne wady, którymi jest: ograniczona możliwość prowadzenia aktywnej sprzedaży przez doradców bankowych oraz niska siła oddziaływania reklamy.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nawigacja
Inline
Inline