Prosty sposób na obliczenie udziału placówki bankowej w obsłudze lokalnego rynku

Ostatnio trafiłem na dane na temat liczby rachunków ROR i RB jednej z placówek banku spółdzielczego. Dane te pojawiły się przy okazji informacji na temat rewitalizacji wnętrza w/w placówki. Od razu zaświtała mi myśl – takie informacje to doskonała okazja, żeby opisać prosty sposób liczenia udziału w lokalnym rynku. Poniższa weryfikacja została przeprowadzona w oparciu o faktyczne dane (zmieniona została tylko nazwa banku i nazwa miejscowości).

DANE WYJŚCIOWE:

Filia w Dolnej należąca do Przykładowego Banku Spółdzielczego prowadzi obsługę:

  • 1.083 RORów,
  • 578 rachunków bieżących.

W Dolnej oprócz banku spółdzielczego swoje placówki mają jeszcze trzy inne banki.

W gminie Dolna zgodnie ze Statystycznym Vademecum Samorządowca:

  • mieszka 17.917 mieszkańców, w tym 14.910 osób powyżej 18 roku życia,
  • działa 1.712 podmiotów gospodarczych.

Wyliczenie udziału filii w segmencie podmiotów gospodarczych jest proste:

  udzial w rynku - podmioty gospodarcze

 Udział filii w rynku podmiotów gospodarczych działających w gminie Dolna wynosi 34%.

Wyliczenie udziału filii w segmencie osób fizycznych jest trochę bardziej skomplikowane:

Po pierwsze trzeba uwzględnić w wyliczeniach udział osób fizycznych posiadających ROR. Zgodnie z raportem Zwyczaje płatnicze Polaków sporządzonym przez NBP, 77% dorosłych Polaków deklaruje posiadanie RORu. I tu chciałbym zaznaczyć, że przyjąłem pewne uogólnienie. Zazwyczaj jest tak, że część rachunków jest wspólnych zatem liczba osób posiadających ROR w banku jest większa niż liczba ROR-ów. Ze względu na brak tej informacji przyjąłem, że liczba rachunków jest równa liczbie klientów (jednak wy możecie uwzględnić informację na temat wspólnych rachunków w swoich obliczeniach).

 Zatem przechodząc do wyliczeń – liczba mieszkańców gminy Dolna posiadających ROR wynosi:

udzial w rynku - podmioty gospodarcze

I teraz możemy wyliczyć udział filii w obsłudze rynku osób fizycznych:

udzial w rynku - konsumenci - 2

udzial bs w rynku - wykres

Podsumowując filia obsługuje 1/3 rynku podmiotów gospodarczych działających w gminie i niecałe 10% rynku konsumenckiego.  Mam nadzieję, że powyższa propozycja liczenia udziału w rynku przypadła wam do gustu.

Nawigacja
Inline
Inline