Oddział z otwartą przestrzenią sprzedażową – część 4 przewodnika po placówkach bankowych

Zgodnie z tą koncepcją organizacji przestrzeni sprzedażowej, placówka bankowa charakteryzuje się wydłużoną drogą do kas. Droga ta przebiega pomiędzy stanowiskami doradców oraz stojakami reklamowymi. Zastosowanie tego typu układu przestrzennego jest bardziej elastyczne i zwiększa szanse na sprzedaż wiązaną (cross-selling) poprzez zapewnienie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy doradcą, a przechodzącym do kasy klientem. Dodatkowo część operacji bezgotówkowych realizowanych w kasie może zostać przeniesiona na doradców.

Schematyczne przedstawienie sposobu organizacji placówki bankowej o otwartej przestrzeni sprzedażowej.
Schematyczne przedstawienie sposobu organizacji placówki bankowej o otwartej przestrzeni sprzedażowej.

Przestrzeń reklamowa oddziału wraz z zastosowaniem otwartej architektury sprzedaży zwiększa się, a wraz z nią siła jej oddziaływania wzrasta.

Dzięki zastosowaniu prostego zabiegu organizacyjnego skuteczność doradców i reklamy wzrosła w porównaniu z oddziałem zorganizowanym w kształcie litery L, oddziałem zorganizowanym w oparciu o prostą linię wejścia i wyjścia oraz tradycyjnym oddziałem bankowym.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nawigacja
Inline
Inline