Od przetrwania do znaczenia – na jakim etapie jest twój bank spółdzielczy

R. Covey w książce Siedem nawyków szczęśliwej rodziny (Rebis, 2013) opisuje cztery poziomy rozwoju rodziny: przetrwanie, stabilność, sukces i znaczenie.

Czytając poświęcony temu zagadnieniu rozdział od razu pomyślałem o bankach spółdzielczych, a zaraz potem też o innych przedsiębiorstwach, organizacjach, a nawet państwach. Przecież każda z tych organizacji może znajdować się na jednym z wyżej wymienionych poziomów.

Cztery poziomy rozwoju organizacji
Cztery poziomy rozwoju organizacji

PRZETRWANIE

Jeżeli bank spółdzielczy znajduje się na poziomie przetrwania to oznacza, że jego sytuacja finansowa jest bardzo zła, tak naprawdę każdego dnia walczy, aby nie upaść lub nie zostać przejętym przez inny silniejszy bank. Możliwe, że objęty jest zarządem komisarycznym. Na tym poziomie działania banku spółdzielczego decyzje podejmowane są często w sposób impulsywny, jako reakcja na bieżące zdarzenia. W organizacji panuje strach i chaos.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce w latach 90-tych XX wieku, kiedy sektor bankowości spółdzielczej przechodził burzliwy okres walki o przetrwanie. W efekcie, której z 1.663 banków spółdzielczych w 1993 roku, pozostało na koniec 2004 roku tylko 596. Od tego czasu do X.2014 zniknęło kolejne 31 banków spółdzielczych – więc nadal są banki, które znajdują się na poziomie przetrwania.

STABILNOŚĆ

To poziom rozwoju, na którym sytuacja finansowa banku jest dobra. Nikt z zatrudnionych i zarządzających bankiem nie musi się martwić o przetrwanie. Jednak z powodu odmiennych zapatrywań, przekonań i oczekiwań pracowników różnych szczebli organizacji brakuje spójnej kultury organizacyjnej. Każdy przychodzi wyłącznie do pracy, a satysfakcji i poczucia sukcesu poszukuje poza nią. W organizacji panuje pustka emocjonalna (brak kultury organizacyjnej) i pewna doza dezorganizacji (rozumianej, jako brak utrzymywania standardów, problemy etyczne, niechęć do współpracy).

Przejście do poziomu sukcesu możliwe jest dzięki podnoszeniu kompetencji pracowników, ale nie tylko umiejętności zawodowych, ale również tych związanych z charakterem. Im lepiej wykształceni są pracownicy i zarządzający, im aktywniej zdobywają wiedzę, tym silniejsza rodzi się w nich nadzieja na stworzenie organizacji dającej ludziom powód do dumy, że w niej pracują.

SUKCES

Trzeci poziom rozwoju organizacji – sukces – wiąże się ze wspólnym osiąganiem celów. Mogą to być cele finansowe, takie jak zwiększenie efektywności działania, redukcja zbędnych kosztów czy tworzenie funduszy celowych. Mogą być to cele związane z rozwojem kompetencji pracowników, które mają doprowadzić do zwiększenia profesjonalizmu całej kadry zatrudnionej w banku spółdzielczym. Mogą być to również cele z obszaru kontaktów międzyludzkich związane z budowaniem silnej kultury organizacyjnej i zwiększaniem wewnętrznego zaufania / wiarygodności, takie jak wyjazdy integracyjne, lepsze sposoby porozumiewania się i rozwiązywania problemów. W końcu mogą być to cele duchowe, związane z odkrywaniem rdzennej ideologii organizacji (misji, wizji i wartości).

W takiej organizacji, jeżeli nie ulegnie marazmowi i lenistwu panuje atmosfera radości i pewności siebie. Jednak nadal do pełni szczęścia brakuje jednego elementu jest nim odpowiedzialność społeczna (CSR).

ZNACZENIE

Czyli wspomniana powyżej odpowiedzialność społeczna – angażowanie się w sprawy i przedsięwzięcia spoza obszaru wewnątrzorganizacyjnego i czysto biznesowego. To dążenie do angażowania się w przedsięwzięcia mogące przynieść pozytywne zmiany w lokalnych społecznościach lub w społeczeństwie. To bezinteresowne pomaganie drugiej osobie dające głębokie poczucie satysfakcji i to nie tylko pojedynczym pracownikom, ale całej organizacji i jej klientom. Uważam, że dopiero na ostatnim poziomie możliwe jest wykorzystanie 100% umiejętności i zdolności pracowników. To ostatni poziom decyduje o prawdziwym sukcesie banku spółdzielczego. Wiem, że ważna jest dobra sytuacja finansowa i zysk, ważna jest wiedza i kultura organizacyjna, ale dopiero bezinteresowne pomaganie daje prawdziwą satysfakcję i możliwość stworzenia ponadprzeciętnego banku spółdzielczego.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nawigacja
Inline
Inline