Metoda ABCDE

W jednym z poprzednich wpisów omawiałem metodę ABC, która służy do nadawania priorytetów zadaniom do wykonania. Jednak jej niewątpliwą wadą jest wąska skala ocen (trzystopniowa). Może i stanowi to utrudnienie w nadawaniu, niektórym czynnościom właściwych priorytetów. Tę wadę niweluje metoda ABCDE, która w swojej istocie jest dość podobna do metody ABC. Jednaj jej niewątpliwą zaletą jest o wiele szersza skala ocen, które można wykorzystać przy układaniu hierarchii zadań w planie.

Zadania z grupy A

Grupa ta obejmuje najważniejsze czynności, których nie możesz delegować innym. Zadania te stanowią około 20% wszystkich zadań do wykonania, jednak odpowiadają one w 80% za realizację Twoich celów. Zadania z tej grupy musisz wykonać i to najlepiej sam. Jeżeli zastanawiasz się jakie zadania powinny znaleźć się w tej grupie przez chwilę zastanów się co się stanie, jeżeli dane zadanie:

  • nie zostanie wykonane, czyli co stracisz,
  • zostanie wykonane, czyli co zyskasz.

Jeżeli straty lub zyski będą wysokie to prawdopodobnie będzie to zadanie typu A. Dodatkowo, aby upewnić się, czy na pewno jest to zadanie typu A zastanów się nad powodami, dla których zadanie to jest ważne dla Ciebie.

Zadania z grupy B

Grupa ta obejmuje ważne zadania, których wykonanie nie jest priorytetowe (tak jak wykonanie zadań typu A), ale powinny zostać wykonane. Te zadania powinny zostać wykonane po zakończeniu wykonywania zadań z grupy A.

Zadania z grupy C

Grupa ta obejmuje zadania, czy czynności, które warto byłoby zrobić, ale ich nie wykonanie nie niesie ze sobą istotnych konsekwencji. W tej grupie powinieneś umieścić wszelkie czynności związane z utrzymywaniem relacji z bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi. To w tej grupie też będą Twoje zainteresowania, czytanie, czy inne rozrywki (nie można ich mylić z dystraktorami z grupy E).

Zadania z grupy D

Grupa ta obejmuje te zadanie, które możesz oddelegować, czyli przekazać do wykonania komuś innemu. Są to wszelkiego rodzaju czynności, które mijają się z Twoimi kwalifikacjami lub gdy w Twojej rodzinie / firmie jest osoba, która może zrobić to lepiej od Ciebie. Czynności, które znajdą się w tej grupie są bardzo indywidualną kwestią. Na przykład moja żona oddelegowała do mnie wszelkie czynności związane z prowadzeniem domowych finansów, Ja natomiast oddelegowałem żonie kwestie związane z organizowaniem naszego czasu wolnego. W pracy na przykład zamiast szukać interpretacji prawnych wysyłam zapytanie do radcy prawnego, który zrobi to szybciej i lepiej ode mnie.

Zadania z grupy E

Grupa ta obejmuje zadanie, które możesz wyeliminować ze swojego planu i życia. Do zadań tych należą wszystkie czynności, które odciągają Cię od tego, co ważne i w żaden sposób nie wpływają na osiąganie sukcesu w życiu osobistym, zawodowym, czy rodzinnym.  Do czynności tych należą wszystkie dystraktory, do których należy wielogodzinne oglądanie telewizji, przeglądanie Internetu i portali społecznościowych, plotkowanie, przebywanie na nic nie wnoszących spotkaniach i tym podobne.

Nawigacja
Inline
Inline