Metoda ABC

Jeżeli stosujesz listy zadań, a następnie wykonujesz po kolei, które się na niej znalazły, to na pewno zdarza Ci się, że to czego nie wykonałeś przepisujesz na kolejny dzień. Pewnie jest też tak, że z każdym dniem lista ta będzie się wydłużać wywołując u Ciebie coraz silniejsze uczucie frustracji i zniechęcenia. Może to wynikać z dwóch powodów, które są ze sobą powiązane:

  • wykonywanie w pierwszej kolejności prostych i łatwych do zrobienia zadań,
  • braku priorytetów.

Lekarstwem na tą bolączkę jest metoda ABC, która jest rozwinięciem zasady Pareta. Dzięki jej zastosowaniu wprowadzisz do list zadań porządek. Dokonasz tego dzięki nadaniu każdemu z zadań jednego z trzech priorytetów (A, B lub C). Tym samym będziesz wiedział, które zadania w największym stopniu wpłyną na realizację Twoich celów i będziesz mógł skupić się na ich realizacji.

zasada Pareta vs metoda ABCZadania z grupy A

Grupa ta obejmuje najważniejsze czynności, których nie możesz delegować innym. Zadania te stanowią około 20% wszystkich zadań do wykonania, jednak odpowiadają one w 80% za realizację Twoich celów. Zadania z tej grupy musisz wykonać w pierwszej kolejności i to najlepiej sam. Jeżeli zastanawiasz się jakie zadania powinny znaleźć się w tej grupie to przez chwilę zastanów się nad każdym zadaniem, które masz do wykonania. Pomyśl co się stanie, jeżeli dane zadanie:

  • nie zostanie wykonane, czyli co wtedy stracisz,
  • zostanie wykonane, czyli co wtedy zyskasz.

Jeżeli straty lub zyski będą wysokie to prawdopodobnie będzie to zadanie typu A. Dodatkowo, aby upewnić się, czy na pewno jest to zadanie typu A zastanów się nad powodami, dla których zadanie to jest dla Ciebie ważne.

Zadania z grupy B

Grupa ta obejmuje ważne zadania, których wykonanie nie jest priorytetowe, ale powinny zostać wykonane. Jeżeli masz taką możliwość to możesz przynajmniej część z tych zadań oddelegować do wykonania komuś innemu. Do grupy tej należą zadania, które nie zakwalifikowały się do grupy A, ale nie są też zadaniami typu C.

Zadania z grupy C

Grupa ta obejmuje zadania mało ważne, których wykonanie możesz albo odłożyć na później albo oddelegować do wykonania komuś innemu. Zadania z tej grupy możesz wykonywać dopiero po wykonaniu zadań z grupy A i B. W tej grupie znajdą się najczęściej:

  • różnego rodzaju błahe sprawy,
  • pożeracze czasu w postaci: bezmyślnego oglądania telewizji, buszowania w Internecie, śledzenia profili znajomych w mediach społecznościowych, granie w gry komputerowe, itp.

Jak stosować metodę ABC?

Etap I.

Wypisz na kartce zadania, które masz do wykonania w danym okresie czasu, na przykład dniu, tygodniu czy miesiącu.

Etap II.

Weź drugą kartkę papieru podziel ją na trzy kolumny: A, B i C.

Etap III.

Uzupełnij tabelę. Zadania, które masz do zaplanowania wpisuj w odpowiednie kolumny tabeli nadając im tym samym właściwe priorytety: A, B lub C zgodnie z zadami opisanymi powyżej.

Etap IV.

Zacznij wykonywać zadania z listy zgodnie z nadanymi im priorytetami.

 

Nawigacja