Czy masz ambitny cel?

Podejrzewam, że większość banków spółdzielczych chce osiągnąć sukces. Jednak żeby go osiągnąć potrzeba nieszablonowej, bardzo dobrej strategii, którą można sformułować tylko wtedy gdy zna się odpowiedź na jedno, ale bardzo istotne pytanie: Jaki masz cel?

Wszystkie racjonalnie działające przedsiębiorstwa mają zdefiniowany jakiś cel lub cele, które wytyczają kierunek ich działania. Jest tylko jeden problem zazwyczaj te cele są mało ambitne i raczej przyziemne, takie jak zarabiać więcej, mieć więcej klientów, zwiększyć udział w rynku. Często nawet te cele są tylko na papierze (na potrzeby organów kontrolujących), a bank tak naprawdę „żyje” z dnia na dzień realizując różne cele swoich pracowników.

cele pracownikówCo się dzieje kiedy nie ma jednego ambitnego celu?

Brak jasnego, wyrazistego i motywującego celu prowadzi do podejmowania przypadkowych i często sprzecznych ze sobą decyzje. W konsekwencji prowadzi to do dominacji utylitaryzmu i oportunizmu, a pozbawione celu działania banku stają się wypadkową realizacji prywatnych interesów poszczególnych pracowników i grup pracowników oraz efektem wpływu wywieranego przez czynniki zewnętrzne.

Bank stanie się zatem środowiskiem skrajnie nieefektywnym, w którym:

  • tworzyć się będą tymczasowe alianse służące realizacji określonych celów ich członków,
  • dominować będzie racja silniejszego (najczęściej osoby znajdującej się wyżej w hierarchii służbowej lub znajdującej się w silniejszym aliansie),
  • narastać będzie marazm pracowników najniższego szczebla,
  • będą odchodzić pracownicy o najwyższych kwalifikacjach (nie tylko zawodowych, ale również moralnych i etycznych),
  • o awansach i zasługach będą decydować nie praca, ale nepotyzm, znajomości i korupcja.

sprzeczne cele pracowników

Jaki powinien być dobry cel?

W długiej perspektywie czasu doprowadzi to do sytuacji, w której bank powoli będzie tracił klientów, pozostanie w tyle jeżeli chodzi o rozwój nowoczesnych produktów i usług, ulegnie marginalizacji, a jego miejsce zajmie inny bank. Dlatego tak ważne jest wyznaczenie ambitnego celu, który pozwoli sformułować wspaniałą strategię i skupić wokół niej wysiłki pracowników. Taki cel powinien spełniać:

  • wskazywać kierunek, w którym podąża bank, dostarczając tym samym wskazówek pracownikom co do pożądanego stanu przyszłego banku oraz nadawać jednolity kierunek ich działaniom,
  • wpływać w pozytywny sposób na pozostałe elementy planowania,
  • być źródłem motywacji dla pracowników zatrudnionych w banku,
  • stanowić punkt odniesienia w skutecznym systemie oceny i kontroli podejmowanych przez bank działań.
Nawigacja
Inline
Inline