Banki spółdzielcze vs. banki komercyjne

W Polsce działa ponad 630 banków i oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych. Banki spółdzielcze pomimo, że stanowią prawie 90% z nich są z nich najmniej rozpoznawanymi. Spontanicznie wymienia je jedynie 21% respondentów, przy czym najrzadziej wymieniane są przez mieszkańców miast – jedynie 3% ankietowanych (Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości).

liczba banków spółdzielczych i komercyjnych

Pomimo, że co trzecia placówka bankowa w Polsce należy do banku spółdzielczego. BS-y jako jedyne posiadają tak rozbudowaną sieć oddziałów na terenach wiejskich i w małych miejscowościach, które pozostają poza obszarem zainteresowania banków komercyjnych.

Liczba placówe bankowych

 

W placówkach bankowych i centralach banków spółdzielczych pracuje ponad 33.000 pracowników, co oznacza, że pracę znalazło w nich prawie 20% zatrudnionych w sektorze bankowym.

Liczba zatrudnionych w bankach

Wartości te nie przekładają się jednak w żaden sposób na udział banków spółdzielczych w rynku (mierzony sumą aktywów). Od 2009 roku udział ten pozostaje w zasadzie na niezmienionym poziomie około 6 – 7%.

Udział banków spółdzielczych w rynku

Udział banków spółdzielczych w przychodach sektora, podobnie jak w przypadku udziału w rynku, wzrósł tylko nieznacznie (o 1 p.p.) w okresie od 2009 do 2014 roku z 7% do 8%.

Udział banków spółdzielczych w przychodach

W przypadku udziału w wyniku netto banki spółdzielcze w ciągu ostatnich 6 lat odnotowały spadek na poziomie 3 p.p. (z 8% w 2009 roku do 5% na koniec października 2014 roku).

Udział banków spółdzielczych w wyniku netto

 

Możliwość komentowania została wyłączona.

Nawigacja
Inline
Inline